65

Bestemmelser for indeklima

Ny udgave af Bestemmelser for Dansk Indeklimaklassificering er nu tilgængelig

Læs mere »

56

Deltag i udvalget

Samtidig med udgivelsen af standarden DS 3033 Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer er der nu nedsat et standardiseringsudvalg hos Dansk Standard. Udvalget er stadig åbent for personer, som har interesse i at medvirke til at udbrede ordningen og være med til at fortolke den i tvivlsspørgsmål.

Læs mere »

Dansk Standard RSSAktuelt
Ventilator

Manglende vedligehold giver dårligt indeklima

En ny analyse viser, at det samlede værditab på de private erhvervsbygninger i de sidste 6 år er 63 milliarder...  Læs mere »

Møde

4 ud af 10 er utilfredse med indeklimaet

En ny undersøgelse fra analyseinstituttet Megafon, slår fast, at 4 ud af 10 er utilfredse med indeklimaet på d...  Læs mere »

Møde

Få indflydelse

Deltag i det danske udvalg for indeklimaklassificering.  Læs mere »

Hvorfor er indeklima så vigtigt?

Med DS 3033 kan kvaliteten af indeklimaet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer måles og mærkes efter fem klasser. Sunde bygninger med et godt indeklima er af stor betydning for vores fysiske og mentale velbefindende.

Indeklimastandarden er udgivet og de første certificerede indeklimakonsulenter har gennemført kurset.

Vores boliger skal have et godt og sundt indeklima, så vi ikke bliver syge af at bo der. Vores skoler og daginstitutioner skal danne gode og sunde rammer for børns opvækst og være gode læringsmiljøer, og vores kontorarbejdspladser skal være sunde, så de ikke lægger en dæmper på arbejdsevnen og -glæden.